מודל העבודה היישובי

מודל העבודה היישובי

במסגרת התכנית פותח מודל עבודה יישובי לאיכות החינוך לגיל הרך. תפיסת העבודה נשענת על לקיחת אחריות והובלה של הרשות המקומית לקידום הנושא בראיה מערכתית הרואה את כל הסוגיות של הגיל הרך בישוב ומובילה תכניות בהתאם לצרכים ובשותפות עם כל הגורמים .
החינוך לגיל הרך נוכח ביישובים ומתקדם באמצעות תכנית עבודה יישובית מוסכמת על כל השותפים.

מסמך מודל יישובי

מדריך ליישום תכנית "איכות החינוך בחברה הערבית" ברשויות המקומיות שמובא לפניכם, מיועד לסייע לרשות ולצוות המוביל היישובי ליישם ולהטמיע מודל עבודה יישובי לגיל הרך. המדריך נכתב על סמך פיתוח ויישום התכנית בפיילוט שהתקיים ברשויות אבו סנאן, אום אל פאחם, ג'לג'וליה, ינוח-ג'ת, משגב, עראבה ואכסאל בצפון, אלקאסום, נווה מדבר ורהט בדרום - במשך כ-6 שנים, בהובלת ג'וינט ישראל-אשלים, האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, וקרן ברנרד ון ליר.

בתחילת המדריך מוצג הרקע לתכנית איכות החינוך בגני הילדים בחברה הערבית, הכולל התייחסות לחשיבות ההתערבות החינוכית בגיל הרך ומידע על החינוך בגיל הרך בישראל בדגש על החינוך בחברה הערבית. 

לאחר מכן מוצגת תכנית "איכות החינוך בחברה הערבית, כולל מטרותיה, היעדים שלה ביחס לאוכלוסיית היעד ודרכי הפעולה שלה. 

בהמשך מתוארים תחומי הליבה של התכנית, כולל סקירת ספרות ולאחריה תיאור קצר של יישום מרכיבי התכנית.

המודל היישובי נשען על בניית שותפויות בין כל הגורמים העוסקים בחינוך לגיל הרך ביישוב. לצורך עבודה משולבת, מסונכרנת ומתואמת בין כל הגורמים נדרש הקמת תשתית ארגונית יישובית הכוללת , ועדת היגוי יישובית , צוות מוביל , וצוותי משימה - ראו תרשים והגדרות

תשתית ארגונית

הגדרת פורומים

הגדרת תפקידים

גורמים רבים מיוצגים באמצעות תפקידים שונים בתוך היישוב ועוסקים בחינוך לגיל הרך , האם אתם מכירים את התפקידים של כל העוסקים במלאכה ואיך אפשר להיעזר בהם? כנסו כאן

כלים ליישום המודל היישובי

כרטיס כניסה יישובי - תעודת זהות יישובית

הטופס מהווה כלי עזר לרשות המקומית לאיסוף וארגון מידע ונתונים על מערך השירותים לגיל הרך ביישוב. הטופס מתייחס לתשתיות ארגוניות , תשתיות פיזיות , כח אדם , תוכניות ועוד... מידע זה מהווה בסיס לתכנון אסטרטיגי מבוסס נתונים.

כלי מיפוי

  מורחב ומקוצר

הכלי משמש ככלי עזר לאיסוף נתונים עדכניים על תמונת המצב של הסביבה החינוכית בגנים ומהווה בסיס לתכנון וארגון מחדש של הסביבה החינוכית

מתווה לפיתוח חצרות

החלטנו להשקיע בפיתוח החצרות והסביבה החינוכית

איך מתחילים? איך עושים את זה?

שלבים בפיתוח החצרות.

פיתוח מקצועי

מחקרים בעולם מוכיחים שאיכות טובה יותר של הצוות החינוכי משפיעה על ילדים , ולכן השאיפה היא להשביח את תפקוד הצוות המושפע מאיכות מערך הפיתוח המקצועי , הליווי וההדרכה שמקבלים. באיכות החינוך נבנה ויושם מודל לפיתוח מקצועי הנשען על התפיסה האיקולוגית ומתייחס לכל מעגלי התמיכה סביב גן הילדים

להורדה לחץ כאן

מסמך אינטראקציה